Tryghed
Det er afgørende for os som organisation, at børnene og alle på Sera's Caring Place er trygge ved det arbejde, vi laver. Af samme årsag opdaterer vi dem løbende i Uganda. Ydermere er det vigtigt, at vores sponsorer m.fl. er trygge ved at donere penge til os. Pengene går nemlig ubeskåret til projektet, og man er altid velkommen til at kontakte os, hvis man har spørgsmål.

 

Tryghed er også en værdi i vores arbejde, da det er det, vi ønsker for børnene. At de trygt kan sove om natten og vide, at de har en fremtid. At der er en dag i morgen - væk fra gaden.     

Fællesskab

Vores projekt kan kun lykkes, hvis vi er mange, som løfter i fællesskab. Vi ønsker at være tæt på vores følgere, og vi ser hver en person, der vælger at støtte os, som et medlem og som deltagende og medskyldig i, at alt, hvad vi gør er muligt. Herudover er det vigtigt, at vi fire er en stærk gruppe, og vi går meget op i at være ærlige overfor hinanden. Det her er et livsprojekt, og derfor er det nødvendigt, at vi fire som gruppe både ser hinanden som veninder og kollegaer. Og det gør vi - vi er alle i vores rette element, når vi er samlet om vores fælles drøm!

Samarbejde

Vores daglige samarbejde med Sera's Caring Place er grundstenen i vores arbejde hjemme i Danmark. Ingen kan klare dette projekt alene, og derfor er det afgørende, at vi samarbejder. Vi taler om vores stærke og svage sider, og vi fordeler opgaver efter vores forskellige kompetencer. Ingen er gode til alt, men sammen tror vi selv på, at vi kan det meste.  

Loyalitet

En deadline er en deadline, og de skal overholdes for at Ugandas Børn kan eksistere. Vores relation til Sera og børnene er stærk, og vi stoler på hinanden. Vores drivkraft i dette projekt er, at vi har lovet børnene en fremtid. Vi holder, hvad vi lover. Derfor kæmper vi til, vi når vores mål. 

Vi har allerede nået flere delmål - f.eks. køb af en vandtank, der sparer Sera penge hver måned. Vi tænker bæredygtigt, og vi vægter mennesket højere end mursten.